Livsmedelsverkets prislista

B-vitaminer UPLC-teknik

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av foder
Kemi
Analyser av sammansättning och tillsatsämnen
Pris, €:
Utan Moms: 187,39
Moms: 44,97
Totalt: 232,36

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Analyser av sammansättning, tillsatsämnen och läkemedel i foder
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: specialforskare Marja Raatikainen 040 132 7496
Undersökningens orsak: Kemisk analys
Prov: Foder
Provtal: Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 4 veckor eller enligt överenskommelse.
Tolkning: Resultaten ges med resultatsrapport.
Individuella identifiare: 30199 / L80257