Livsmedelsverkets prislista

Faststållning av den totala kostfiberhalten från spannmåls- och växtprov

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Kemi
Analyser av sammansättning, kvalitet och äkthet
Pris, €:
Utan Moms: 301,53
Moms: 72,37
Totalt: 373,90

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Analyser av sammansättning, kvalitet och äkthet i livsmedel och prover av animaliskt ursprung
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: specialforskare Helena Pastell 050 375 0968
Undersökningens orsak: Kemisk analys
Prov: Livsmedel
Provtal: Provmängden bör vara minst 20 g, men den representativa mängden måste uppskattas från fall till fall. Provet sänds beroende på provmatrisen som sådan eller som kyltransport. Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 4 veckor eller enligt överenskommelse.
Tolkning: Resultaten ges med resultatsrapport.
Individuella identifiare: 30197 / L80255