Livsmedelsverkets prislista

Oorganisk arsenik (As), HPLC-ICP-MS teknik

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Kemi
Elementaranalys
Pris, €:
Utan Moms: 187,39
Moms: 44,97
Totalt: 232,36

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Bestämning av oorganisk arsenikhalt i ris
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Individuella identifiare: 30195 / L80252