Livsmedelsverkets prislista

Pesticider, GC-MS/MS teknik

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av foder
Kemi
Växtskyddsmedel
Pris, €:
Utan Moms: 386,46
Moms: 92,75
Totalt: 479,21

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Andra undersökningar i anslutning till foder
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Specialforskare Kati Hakala 040 489 3404 och specialforskare Marjaana Nousiainen 050 356 5105
Undersökningens orsak: Kemisk analys
Prov: Foder
Provtal: Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 4 veckor eller enligt överenskommelse.
Tolkning: Resultaten ges med resultatsrapport.
Individuella identifiare: 30193 / L80248