Livsmedelsverkets prislista

Klormekvat, mepikvat LC-MS-teknik

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Kemi
Växtskyddsmedel
Pris, €:
Utan Moms: 289,88
Moms: 69,57
Totalt: 359,45

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Mögeltoxiner, växtskyddsmedel, andra organiska främmande ämnen i livsmedel och prover av animaliskt ursprung
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Specialforskare Kati Hakala 040 489 3404 och specialforskare Marjaana Nousiainen 050 356 5105
Undersökningens orsak: Kemisk analys
Prov: Grönsaker, frukter, bär, spannmål
Provtal: Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 4 veckor eller enligt överenskommelse.
Tolkning: Resultaten ges med resultatsrapport.
Individuella identifiare: 30189 / L80244