Livsmedelsverkets prislista

Melamin LC-MS/MS-tekniikka

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av foder
Kemi
Skadliga och förbjudna ämnen
Pris, €:
Utan Moms: 199,10
Moms: 47,78
Totalt: 246,88

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Skadliga och förbjudna ämnen i foder
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Specialforskare Pertti Koivisto t. 040 481 1595
Undersökningens orsak: Kemisk analys
Prov: Foder
Provtal: Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 4 veckor eller enligt överenskommelse.
Tolkning: Resultaten ges med resultatsrapport.
Individuella identifiare: 30182 / L80235