Livsmedelsverkets prislista

Annan analys av växtskyddsmedelsrest

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av foder
Kemi
Växtskyddsmedel
Pris, €:
Utan Moms: 368,41
Moms: 88,42
Totalt: 456,83

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Andra analyser av växtskyddsmedel i foder
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Specialforskare Kati Hakala 040 489 3404 och specialforskare Marjaana Nousiainen 050 356 5105
Undersökningens orsak: Kemisk analys
Prov: Bekämpningsmedel
Provtal: Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 4 veckor eller enligt överenskommelse.
Tolkning: Resultaten ges med resultatsrapport.
Individuella identifiare: 30162 / L80194