Livsmedelsverkets prislista

Bestämning av vasslelöpe i mjölkpulver

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av foder
Kemi
Analyser av sammansättning och tillsatsämnen
Pris, €:
Utan Moms: 307,01
Moms: 73,68
Totalt: 380,69

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Analyser av sammansättning, tillsatsämnen och läkemedel i foder
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Forskare Aulikki Raitanen 040 489 3405
Undersökningens orsak: Kemisk analys
Prov: Mjölkpulver
Provtal: Provmängden bör vara minst 10 g, men den representativa mängden måste uppskattas från fall till fall. Provet sänds som sådan. Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 4 veckor eller enligt överenskommelse.
Tolkning: Resultaten ges med resultatsrapport.
Individuella identifiare: 30152 / L80184