Livsmedelsverkets prislista

Halten verksam substans i växtskyddsmedel

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av foder
Kemi
Växtskyddsmedel
Pris, €:
Utan Moms: 305,51
Moms: 73,32
Totalt: 378,83

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Analyser av växtskyddsmedel i foder
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Specialforskare Kati Hakala 040 489 3404
Undersökningens orsak: Kemisk analys
Prov: Bekämpningsmedel
Provtal: Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 4 veckor eller enligt överenskommelse.
Tolkning: Resultaten ges med resultatsrapport.
Individuella identifiare: 30147 / L80178