Livsmedelsverkets prislista

Beta-agonister LC-MS/MS-teknik

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Kemi
Läkemedel
Pris, €:
Utan Moms: 208,06
Moms: 49,93
Totalt: 257,99

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Läkemedel, hormonellt verkande ämnen och förbjudna ämnen i livsmedel och prover av animaliskt ursprung
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Specialforskare Marjo Kolmonen 050 5695477
Undersökningens orsak: Kemisk analys
Prov: Plasma, urin, lever, driksvatten
Provtal: Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 4 veckor eller enligt överenskommelse.
Tolkning: Resultaten ges med resultatsrapport.
Individuella identifiare: 30142 / L80169