Livsmedelsverkets prislista

GTH-halt

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Laboratorieundersökningar av foder
Kemi
Analyser av sammansättning och tillsatsämnen
Pris, €:
Utan Moms: 196,48
Moms: 47,16
Totalt: 243,64

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Evira 8310 Bestämning av glyceroltriheptanoate (GTH) i animaliskt fett med gaskromatografi
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: specialforskare Tiina Ritvanen 040 489 3415
Undersökningens orsak: Kemisk analys
Prov: Animaliska fetter och kött-benmjöl
Provtal: Provmängden bör vara minst 50 g, men den representativa mängden måste uppskattas från fall till fall. Provet sänds som sådan. Remiss bör anslutas till försändningen. Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 4 veckor eller enligt överenskommelse.
Tolkning: Resultaten ges med resultatsrapport.
Individuella identifiare: 30115 / L80145