Livsmedelsverkets prislista

Djurartsbestämning, identifiering av 3-4 arter EIA-teknik

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Kemi
Analyser av sammansättning, kvalitet och äkthet
Pris, €:
Utan Moms: 152,25
Moms: 36,54
Totalt: 188,79

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Analyser av sammansättning, kvalitet och äkthet i livsmedel och prover av animaliskt ursprung
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Martina Jonsson tfn.+358 404893408
Undersökningens orsak: kemisk analys
Prov: köttprov ca 100-150g svin, nöt, fjäderfä, får
Provtal: kyltransport, tex kylväska av stryrox/styrencellplast
Undersökningsresultatet färdigt: 4 veckor eller enligt överenskommelse.
Tolkning: Resultaten ges med resultatsrapport.
Individuella identifiare: 30104 / L80125