Livsmedelsverkets prislista

Kvicksilver, AAS-teknik

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Kemi
Elementaranalys
Pris, €:
Utan Moms: 41,61
Moms: 9,99
Totalt: 51,60

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Bestämning av kvicksilverhalt i livsmedel och animalsika prov
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Individuella identifiare: 30091 / L80105