Livsmedelsverkets prislista

Mangan, ICP-MS teknik

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Kemi
Elementaranalys
Pris, €:
Utan Moms: 79,83
Moms: 19,16
Totalt: 98,99

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Bestämning av manganrhalt i livsmedel och animaliska prov
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Individuella identifiare: 30081 / L80094