Livsmedelsverkets prislista

Natriumklorid, ICP-teknik/ Potentiometrisk titrering

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av foder
Kemi
Analyser av sammansättning och tillsatsämnen
Pris, €:
Utan Moms: 73,69
Moms: 17,69
Totalt: 91,38

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Bestämning av natriumkloridhalten (NaCl) av foder. Natrium bestäms med ICP-OES teknik, klorid med potentiometrisk titrering
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: forskare Janne Järvinen +358 50 439 6763
Undersökningens orsak: Kemisk analys
Prov: Livsmedel och foder
Provtal: Provmängden bör vara minst 500 g, men den representativa mängden måste uppskattas från fall till fall. Provet sänds beroende på provmatrisen som sådan eller som kyltransport. Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 4 veckor eller enligt överenskommelse.
Tolkning: Resultaten ges med resultatsrapport.
Individuella identifiare: 30072 / L80091