Livsmedelsverkets prislista

Karotenoider totalt spektrofotometrisk teknik

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Kemi
Analyser av sammansättning, kvalitet och äkthet
Pris, €:
Utan Moms: 70,27
Moms: 16,86
Totalt: 87,13

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Andra undersökningar i anslutning till livsmedel och djur
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: laboratorieingenjör Soili Nikonen 040 489 3431
Undersökningens orsak: Kemisk analys
Prov: Fisk, rom
Provtal: Provmängden bör vara minst 5 g men den representativa mängden måste uppskattas från fall till fall. Provet sänds djupfryst. Remiss bör anslutas till försändningen. Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 4 veckor eller enligt överenskommelse.
Tolkning: Resultaten ges med resultatsrapport.
Individuella identifiare: 30068 / L80084