Livsmedelsverkets prislista

Aflatoxin-screeningsprov med ELISA teknik

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Kemi
Toxiner och skadliga ämnen
Pris, €:
Utan Moms: 70,27
Moms: 16,86
Totalt: 87,13

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Mögeltoxiner, växtskyddsmedel, andra organiska främmande ämnen i livsmedel och prover av animaliskt ursprung
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Martina Jonsson tfn.+358 404893408
Undersökningens orsak: kemisk analys
Prov: Mjölk, mjölkpulver, ost
Undersökningsresultatet färdigt: 4 veckor eller enligt överenskommelse.
Individuella identifiare: 30061 / L80076