Livsmedelsverkets prislista

Screeningsprov: hormoner, andra tillväxtbefrämjande ämnen och antibiotikarester med ELISA teknik

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Kemi
Läkemedel
Pris, €:
Utan Moms: 46,84
Moms: 11,24
Totalt: 58,08

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Läkemedel, hormonellt verkande ämnen och förbjudna ämnen i livsmedel och prover av animaliskt ursprung
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Martina Jonsson tfn.+358 404893408
Undersökningens orsak: kemisk analys
Prov: Beroende på analys: plasma ,urin, lever, dricksvatten, ägg, mjölk
Undersökningsresultatet färdigt: 4 veckor eller enligt överenskommelse.
Individuella identifiare: 30058 / L80060