Livsmedelsverkets prislista

Fuktighet 103 °C

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av foder
Kemi
Analyser av sammansättning och tillsatsämnen
Pris, €:
Utan Moms: 42,14
Moms: 10,11
Totalt: 52,25

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Analyser av sammansättning i växtunderlag
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: forskare Aulikki Raitanen 040 4893405
Undersökningens orsak: Kemisk analys
Prov: Foder
Provtal: Provmängden bör vara minst 50 g, men den representativa mängden måste uppskattas från fall till fall. Provet sänds beroende på provmatrisen som sådan eller med kyltransport. Remiss bör anslutas till försändningen. Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 4 veckor eller enligt överenskommelse.
Tolkning: Resultaten ges med resultatsrapport.
Individuella identifiare: 30027 / L80008