Livsmedelsverkets prislista

Kontamination av vävnad från det centrala nervsystemet med ELISA teknik

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Kemi
Andra tjänster
Pris, €:
Utan Moms: 11,71
Moms: 2,81
Totalt: 14,52

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Andra undersökningar i anslutning till livsmedel och djur
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Martina Jonsson tfn.+358 404893408
Undersökningens orsak: kemisk analys
Prov: köttprov, minst 10x10 cm
Provtal: kyltransport, tex kylväska av stryrox/styrencellplast
Utföringsintervall: Varannan vecka
Undersökningsresultatet färdigt: 4 veckor eller enligt överenskommelse.
Tolkning: Resultaten ges med resultatsrapport.
Individuella identifiare: 30024 / L80003