Livsmedelsverkets prislista

Fukthalt, fukt i värmeskåp

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av foder
Kemi
Analyser av sammansättning och tillsatsämnen
Pris, €:
Utan Moms: 25,83
Moms: 6,20
Totalt: 32,03

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Analyser av sammansättning, tillsatsämnen och läkemedel i foder
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: forskare Aulikki Raitanen 040 4893405
Undersökningens orsak: Kemisk analys
Prov: Foder
Provtal: Provmängden bör vara minst 50 g, men den representativa mängden måste uppskattas från fall till fall. Provet sänds som sådan. Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 4 veckor eller enligt överenskommelse.
Tolkning: Resultaten ges med resultatsrapport.
Individuella identifiare: 30019 / L41004