Livsmedelsverkets prislista

Kväve- och proteinhalt, Kjeldahl

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Kemi
Analyser av sammansättning, kvalitet och äkthet
Pris, €:
Utan Moms: 57,43
Moms: 13,78
Totalt: 71,21

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Analyser av sammansättning, kvalitet och äkthet i livsmedel och prover av animaliskt ursprung
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: specialforskare Tiina Ritvanen 040 489 3415
Undersökningens orsak: Kemisk analys
Prov: Livsmedel
Provtal: Minimiprovmängden beror på produktens proteinhalt (10 g - 40 g), men den representativa mängden måste uppskattas från fall till fall. Provet sänds beroende på provmatrisen som sådan eller med kyltransport. Remiss bör anslutas till försändningen. Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 4 veckor eller enligt överenskommelse.
Tolkning: Resultaten ges med resultatsrapport.
Individuella identifiare: 30017 / L44012