Livsmedelsverkets prislista

Mjölkpulver

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Kemi
Sensoriska bedömningar
Pris, €:
Utan Moms: 53,28
Moms: 12,79
Totalt: 66,07

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Sensoriska undersökningar
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: specialforskare Tiina Ritvanen 040 489 3415
Undersökningens orsak: Kemisk analys
Prov: Mjölkpulver
Provtal: Provmängden beror på volym av önskad undersökning. Kontakta kontaktpersonen för att avtala om analysen.
Undersökningsresultatet färdigt: 4 veckor eller enligt överenskommelse.
Tolkning: Resultaten ges med resultatsrapport.
Individuella identifiare: 30009 / L10010