Livsmedelsverkets prislista

Handläggningskostnader

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Kemi
Sensoriska bedömningar
Pris, €:
Utan Moms: 45,67
Moms: 10,96
Totalt: 56,63

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Sensoriska undersökningar
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: specialforskare Tiina Ritvanen 040 489 3415
Undersökningens orsak: Kemisk analys
Provtal: Kontakta kontaktpersonen för att avtala om analysen.
Undersökningsresultatet färdigt: 4 veckor eller enligt överenskommelse.
Tolkning: Resultaten ges med resultatsrapport.
Individuella identifiare: 30005 / L10006