Livsmedelsverkets prislista

Paratuberkulos (Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis), påvisning/prov

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Nötdjur
Pris, €:
Utan Moms: 32,00
Moms: 0
Totalt: 32,00

Förordningsreferens: MMM 161/2021

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis (paratuberkulos), PCR
Undersökningsplats Helsinfors
Kontaktperson: Specialforskare Taru Lienemann 050 452 3769, veterinärer Mia Biström 050 592 1499, Jaana Seppänen 050 435 1712, laboratorium 050 316 0893.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Export
Prov: Avföringsprov
Provtal: Avföringsprov tas direkt från ändtarmen eller genast efter tarmtömningen och sätts i en tät, ren plastpåse eller burk. Provmängden är c. 1 msk avföring. Provet nedfryses och sänds omedelbart. Prov som tagits på fredag eller under veckoslut kan förvaras i kylskåpstemperatur över veckoslutet. Undersökningen av paratuberkulos. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: En gång i veckan.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 20139 / J23127