Livsmedelsverkets prislista

Tillägg för brådskande arbeten

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Andra avgifter
Pris, €:
Utan Moms: 55,55
Moms: 0
Totalt: 55,55

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 2 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Tilläggsavgift för brådskande förfarande uppbärs, då laboratorieundersökningarna görs på kundens begäran. Tillägget gäller prover i samma provsändelse och tas ut per 30 prover och per en undersökning.
Undersökningens orsak: Offentligrättslig prestation
Individuella identifiare: 20114 / J90102