Livsmedelsverkets prislista

Avgift för små fakturor

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Andra avgifter
Pris, €:
Utan Moms: 28,00
Moms: 0
Totalt: 28,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 2 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Minimumavgift. Då uppbärs ingen undersökningsavgift.
Undersökningens orsak: Offentligrättslig prestation
Individuella identifiare: 20113 / J90101