Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av yngelröta (1-5 prover)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Bin
Pris, €:
Utan Moms: 30,00
Moms: 0
Totalt: 30,00

Förordningsreferens: MMM 161/2021

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Odling avseende Paenibacillus larvae
Undersökningsplats Kuopio
Kontaktperson: Forskare Sirpa Heinikainen 044 7201 780, Veterinär Henry Kuronen 044 7201 782, Kontoret 029 520 4132.
Undersökningsremiss: Bisjukdomar
Undersökningens orsak: Egenkontroll
Prov: Yngelkaka, honung, vuxna bin.
Provtal: Från en bikupa där det förekommer symptom skickas en bit av yngelkaka med yngelförändringar. Från en bikupa utan symptom skickas minst 2 msk av honung eller 50 vuxna bin per yngelkaka. Bisjukdomsundersökning.
Utföringsintervall: Odling två dygn från ankomst, odlingstid 9 dygn.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 20111 / J24110