Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av PRRS-virus

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Svin
Pris, €:
Utan Moms: 22,00
Moms: 0
Totalt: 22,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 2§

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av Porcine Reprodoctive and Respiratory Syndrome virus (PRRS), PCR
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Laboratorium 050 336 6563, Veterinärer Tiina Nokireki 050 413 1687, Laura London 050 570 2916.
Undersökningsremiss: Insemineringsverksamhet, svin
Undersökningens orsak: Export
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (10 ml:s rör) eller serum, spermaprov.
Provtal: Helblodprov (9 ml) tas i ett serumrör (inte antikoaguleringsmedel). Sändning: nedkylt under samma dag. Förvaring: vid behov helblod över veckoslut i kylskåp, får inte nedfrysas. Separerat serum i kylskåp över veckoslutet, som djupfryst även längre tid. Sperma: separat anvisning, om sändning ska avtalas med laboratoriet. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Vid behov
Undersökningsresultatet färdigt: 1 vecka
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 20109 / J23122