Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av Tritrichomonas fetus

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Nötdjur
Pris, €:
Utan Moms: 17,60
Moms: 0
Totalt: 17,60

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 2§

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Tritrichomonas fetus, odling och mikroskopering
Undersökningsplats Uleåborg
Kontaktperson: Veterinär Varpu Hirvelä-Koski 040 5121531, Forskare Petra Heikkinen 050 3679824
Undersökningens orsak: Export
Prov: Hos tjur sköljningsprov av preputium, hos kviga/ko svabbprov från vaginans slemhinna.
Provtal: Provtagningsredskap och anvisningar beställs på förhand från Livsmedelsverkets laboratorium i Uleåborg, tfn 040 489 3394. Transporttemperatur ska vara 6-37 °C. Provet får inte nedfrysas.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr).
Undersökningsresultatet färdigt: 1 vecka.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 20108 / J24109