Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av Campylobacter fetus

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Nötdjur
Pris, €:
Utan Moms: 17,60
Moms: 0
Totalt: 17,60

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 2§

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Campylobacter fetus, odling
Undersökningsplats Uleåborg
Kontaktperson: Veterinär Varpu Hirvelä-Koski 040 5121531, Forskare Petra Heikkinen 050 3679824
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Export
Prov: Sköljningsprov av preputium eller svabbprov från vagina och cervix.
Provtal: Provtagningsredskap och anvisningar beställs på förhand från Livsmedelsverkets laboratorium i Uleåborg, tfn 040 489 3394. På grund av anrikningsfasen (3 dygn) borde proven komma till laboratoriet på tisdagen eller fredagen.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr).
Undersökningsresultatet färdigt: Minimum 9 dygn. Dessutom 2-5 dygn, om artidentifiering behövs.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Anmärkningar: Proven ska vara framme under 48 timmar från provtagningen.
Individuella identifiare: 20107 / J24108