Livsmedelsverkets prislista

Taylorella equigenitalis (CEM) odling, avel

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Häst
Pris, €:
Utan Moms: 85,80
Moms: 0
Totalt: 85,80

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 2§

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: CEM, bakterieodling, PCR-bekräftelse
Undersökningsplats Kuopio
Kontaktperson: Veterinärer Tarja Pohjanvirta 044 7201 493, Henry Kuronen 044 7201 782, Tiina Autio 044 7201 492.
Undersökningsremiss: Användning av häst för avel
Undersökningens orsak: Användning av häst för avel. Export
Prov: Svabbprov i Amies-transportmedier som innehåller kol, proven tas av hingsten från uretraöppning, fossa uretralis och förhudsveck, av stoet från sinus clitoridis, fossa clitoridis och uterus eller cervix.
Provtal: Contagious Equine Metritis (CEM).
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr). Odlingstid 7 dygn.
Undersökningsresultatet färdigt: 1 vecka.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Anmärkningar: Proven ska vara framme under 48 timmar från provtagningen.
Individuella identifiare: 20102 / J24106