Livsmedelsverkets prislista

Mycoplasma synoviae antikroppar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Fjäderfä
Pris, €:
Utan Moms: 2,20
Moms: 0
Totalt: 2,20

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 2§

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Mycoplasma synoviae antikroppar, agglutinationtest och/eller Elisa
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Kirsti Pelkola 040 489 3385, Teresa Skrzypczak 040 489 3386, Laboratorium 050 316 1129.
Undersökningsremiss: Undersökning för export av levande fjäderfä och avelsägg till medlemsstater i EU/ESS-länderna
Undersökningens orsak: Export
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (mål c. 2 ml/fågel) eller serum.
Provtal: Provtagning för påvisande av antikroppar. Videofilm på tagning av blodprov: Fjäderfän. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: RSAT varannan dag. Elisa en gång i veckan.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Anmärkningar: Proven ska vara framme under 72 timmar från provtagningen (provtagning helst må-ons).
Individuella identifiare: 20100 / J24101