Livsmedelsverkets prislista

Mycoplasma meleagridis antikropppar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Fjäderfä
Pris, €:
Utan Moms: 2,20
Moms: 0
Totalt: 2,20

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 2§

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Mycoplasma meleagridis antikropppar, agglutinationtest och/eller Elisa
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Kirsti Pelkola 040 489 3385, Teresa Skrzypczak 040 489 3386, Laboratorium 050 316 1129.
Undersökningsremiss: Undersökning för export av levande fjäderfä och avelsägg till medlemsstater i EU/ESS-länderna
Undersökningens orsak: Export
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (mål c. 2 ml/fågel) eller serum.
Provtal: Provtagning för påvisande av antikroppar. Videofilm på tagning av blodprov: Fjäderfän. Proven ska vara framme under 72 timmar från provtagningen (provtagning helst må-ons). Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: RSAT varannan dag. Elisa en gång i veckan.
Undersökningsresultatet färdigt: 1 vecka. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Om under 10 % av proven ger ett positivt resultat misstänks flocken inte vara infekterad. Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 20099 / J24101