Livsmedelsverkets prislista

Ekvin infektiös anemi (EIA) antikroppar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Häst
Pris, €:
Utan Moms: 49,50
Moms: 0
Totalt: 49,50

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 2§

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Ekvin infektiös anemi (EIA) antikroppar, Elisa och/eller Coggins-test
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinär Ulla-Maija Kokkonen 050 526 2065, Laboratorium 050 351 0309.
Undersökningsremiss: Hobbydjur - avseende bakterie-, parasit- och virussjukdomar (häst, hund, katt, övriga sällskapsdjur, djurparksdjur). Användning av häst för avel. Blood and semen tests of horses for import purposes.
Undersökningens orsak: Export. Användning av häst för avel
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (10 ml:s rör) eller serum.
Provtal: Helblodprov (9 ml) tas i ett serumrör (inte antikoaguleringsmedel). Sändning: nedkylt under samma dag. Förvaring: vid behov helblod över veckoslut i kylskåp, får inte nedfrysas. Separerat serum i kylskåp över veckoslutet, som djupfryst även längre tid. Provtagning för påvisande av antikroppar. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Vid behov
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 20055 / J23117