Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av arteritvirus (EVA)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Häst
Pris, €:
Utan Moms: 33,00
Moms: 0
Totalt: 33,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 2§

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av arteritvirus (EVA), PCR
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Sirkka-Liisa Korpenfelt 050 351 0308, Laura London 050 570 2916, Laboratorium 050 336 6563.
Undersökningsremiss: Användning av häst för avel. Hobbydjur - avseende bakterie, parasit- och virussjukdomar (häst, hund, katt, övriga sällskapsdjur, djurparksdjur).
Undersökningens orsak: Export
Prov: Spermaprov, näsborrsslemprov.
Provtal: Spermaprov tas ur den spermierika fraktionen av ejakulationen. Näsborrsslemprov (3-5 provtagningsstickor): Virussjukdomar i luftsvägarna. Transportmedier avsedda för bakteriologiska prov lämpar sig inte för sändning av virusprov. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Vid behov
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären. Brådskande prov 1-3 vardagar, avtalas separat.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 20051 / J23113