Livsmedelsverkets prislista

Arteritvirus (EVA) antikroppar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Häst
Pris, €:
Utan Moms: 49,50
Moms: 0
Totalt: 49,50

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 2§

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Arteritvirus (EVA) antikroppar, serumneutraliseringstest
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Sirkka-Liisa Korpenfelt 050 351 0308, Laura London 050 570 2916, Laboratorium 050 336 6563.
Undersökningsremiss: Hobbydjur - avseende bakterie-, parasit- och virussjukdomar (häst, hund, katt, övriga sällskapsdjur, djurparksdjur). Användning av häst för avel. Blood and semen tests of horses for import purposes.
Undersökningens orsak: Export
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (10 ml:s rör) eller serum.
Provtal: Utredning av sjukdomsorsak görs med parserumprov. Sändning: nedkylt under samma dag. Förvaring: vid behov helblod över veckoslut i kylskåp, får inte nedfrysas. Separerat serum i kylskåp över veckoslutet, som djupfryst även längre tid. Det första blodprovet tas i det akuta skedet av sjukdomen då symptomen visar sig och det andra provet efter 2-3 veckor. De första proven kan sändas antingen genast eller förvaras som nedfryst efter det att serumet separerats. Vaccinationsresponsen och på ovaccinerade djur exponeringen för virus kan undersökas med ett och samma prov. Undersökning av avelshästar i enlighet med kraven i lagen. Undersökning av antikroppar görs ur ett och samma prov. Provtagning för påvisande av antikroppar. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Vid behov
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Parserumprov undersöks, då båda proven har ankommit. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären.
Tolkning: Akut infektion: antikroppstitern av parserumprov blir fyra gånger högre. Vaccinationsantikroppar ska beaktas vid tolkningen. Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 20050 / J23112