Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av Schmallenberg virus (SBV)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Nötdjur
Pris, €:
Utan Moms: 22,00
Moms: 0
Totalt: 22,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 2§

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av Schmallenberg virus (SBV), PCR
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Laura London 050 570 2916, Sirkka-Liisa Korpenfelt 050 351 0308, Laboratorium 050 336 6563.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Export
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (10 ml:s rör) eller serum.
Provtal: Helblodprov (9 ml) tas i ett serumrör (inte antikoaguleringsmedel). Sändning: nedkylt under samma dag. Förvaring: vid behov helblod över veckoslut i kylskåp, får inte nedfrysas. Separerat serum i kylskåp över veckoslutet, som djupfryst även längre tid. Virologiska prover. Av idisslare som har akuta symptom tas utöver serumblodprov dessutom EDTA-blodprov och avföringsprov av idisslare med diarré. Vid kastningsfall eller vid misstanke om att en deformitet har förorsakats av Schmallenbergvirus sänds fostret och avkomman till patologisk undersökning till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Helsingfors, Kuopio, Uleåborg eller Seinäjoki. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Vid behov
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären. Brådskande prov 1-3 vardagar, avtalas separat.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Anmärkningar: Proven ska vara framme under 48 timmar från provtagningen.
Individuella identifiare: 20037 / J23108