Livsmedelsverkets prislista

Seminverksamheten: undersökninigar efter galtstationen/djur

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Undersökningspaket
Svin
Pris, €:
Utan Moms: 28,00
Moms: 0
Totalt: 28,00

Förordningsreferens: MMM 161/2021

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Brusella antikroppar, Rose bengal (RB) -test/ELISA; Aujeszkys sjukdom (AD)-, klassisk svinpest (CSF)-, och Porcine reproduction and respiratory syndrome (PRRS) -antikroppar, ELISA
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Bakteriologi: veterinär Mia Biström 050 592 1499, laboratorium 050 316 1129. Virologi: veterinärer Jonna Kyyrö 050 477 3564, Tiina Nokireki 050 413 1687, laboratorium 050 336 6563.
Undersökningsremiss: Insemineringsverksamhet, svin
Undersökningens orsak: Insemineringsverksamhet
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (10 ml:s rör) eller serum.
Provtal: Helblodprov (9 ml) tas i ett serumrör (inte antikoaguleringsmedel). Sändning: nedkylt under samma dag. Förvaring: vid behov helblod över veckoslut i kylskåp, får inte nedfrysas. Separerat serum i kylskåp över veckoslutet, som djupfryst även längre tid. Provtagning för påvisande av antikroppar. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: ELISA en gång i veckan. Rose Bengal (RB) -test två gånger i veckan.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären. Brådskande prov 1-3 vardagar, avtalas separat.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 20018 / J23105