Livsmedelsverkets prislista

Seminverksamheten: undersökningar på ursprunglig djurhållningsplatsen/djur

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Undersökningspaket
Får och getter (lama och alpacka)
Pris, €:
Utan Moms: 40,00
Moms: 0
Totalt: 40,00

Förordningsreferens: MMM 161/2021

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Brusella antikroppar B. melitensis Rose Bengal (RB) -test och B. ovis CF-test; Border disease virus (BDV) antikroppar, serumneutraliseringstest
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Bakteriologi: veterinär Mia Biström 050 592 1499, laboratorium 050 316 1129. Virologi: veterinär Sirkka-Liisa Korpenfelt 050 351 0308, laboratorium 050 336 6563.
Undersökningsremiss: Sjukdomar hos produktionsdjur
Undersökningens orsak: Insemineringsverksamhet
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (10 ml:s rör) eller serum.
Provtal: Helblodprov (9 ml) tas i ett serumrör (inte antikoaguleringsmedel). Sändning: nedkylt under samma dag. Förvaring: vid behov helblod över veckoslut i kylskåp, får inte nedfrysas. Separerat serum i kylskåp över veckoslutet, som djupfryst även längre tid. Undersökningen lämpar sig inte för lama eller alpacka. Provtagning för påvisande av antikroppar. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Vid behov
Undersökningsresultatet färdigt: 2-3 veckor.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 20015 / J23123