Livsmedelsverkets prislista

Seminverksamheten: undersökningar före karantän/djur

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Undersökningspaket
Nötdjur
Pris, €:
Utan Moms: 28,00
Moms: 0
Totalt: 28,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 2§

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Brucella antikroppar, Rose Bengal -test; leukos-, IBR- och BDV-antikroppar, Elisa; påvisning av BVD-virus, PCR
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Veterinärer Laura London (virologi) 050 570 2916, Sirkka-Liisa Korpenfelt (virologi) 050 351 0308, Laboratorium 050 336 6563, Teresa Skrzypczak (bakteriologi) 040 489 3386.
Undersökningens orsak: Insemineringsverksamhet
Prov: Blodprov utan antikoaguleringsmedel (10 ml:s rör) eller serum.
Provtal: Helblodprov (9 ml) tas i ett serumrör (inte antikoaguleringsmedel). Sändning: nedkylt under samma dag. Förvaring: vid behov helblod över veckoslut i kylskåp, får inte nedfrysas. Separerat serum i kylskåp över veckoslutet, som djupfryst även längre tid. Provtagning för påvisande av antikroppar. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Elisa en gång per vecka (må eller ti).
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor. Viktiga fynd meddelas genast till veterinären. Brådskande prov 1-3 vardagar, avtalas separat.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 20013 / J23103