Livsmedelsverkets prislista

Seminverksamheten: undersökningar på tjurstation och karantän

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Undersökningspaket
Nötdjur
Pris, €:
Utan Moms: 28,00
Moms: 0
Totalt: 28,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 2§

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Campylobacter fetus, odling; Tritrichomonas fetus, odling och mikroskopering
Undersökningsplats Uelåborg
Kontaktperson: Veterinär Varpu Hirvelä-Koski 040 5121531, Forskare Petra Heikkinen 050 3679824
Undersökningens orsak: Insemineringsverksamhet
Prov: Sköljningsprov
Provtal: Provtagningsredskap och anvisningar beställs på förhand från Livsmedelsverkets laboratorium i Uleåborg, tfn 040 489 3394. På grund av anrikningsfasen (3 dygn) borde proven komma till laboratoriet på tisdagen eller fredagen. Förpackningsanvisningar. Sändningsanvisningar och adresser.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr).
Undersökningsresultatet färdigt: 1 vecka. Om C. fetus konstateras, sänds provet till ett referenslaboratorium för att säkerställa underarten.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 20011 / J23103