Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av virus i cellodlingar (VHS, IPN, SVC, IHN, Irido, Monta, EHN och andra ranavirus) (60 fiskar)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Virologi/virologiska undersökningar
Fiskar och kräftor
Pris, €:
Utan Moms: 269,50
Moms: 0
Totalt: 269,50

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 2§

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Isolering av VHS, IPN, SVC, IHN, Irido, Monta, EHN och andra ranavirus, cellodling
Undersökningsplats Uleåborg, Kuopio, Helsingfors
Kontaktperson: Uleåborg: Veterinär Perttu Koski 040 569 4541 (Kontoret 029 520 4181). Kuopio: Veterinär Satu Viljamaa-Dirks 044 720 1469 (Kontoret 029 520 4132). Helsingfors: Veterinär Anna Maria Eriksson-Kallio 050 439 2788 (Kontoret 029 520 4919), Tuija Kantala (virologi) 050 323 6050
Undersökningsremiss: Kartläggning av virussjukdomar och BKD på fiskodlingar. Av remissen ska framgå väsentliga bakgrundsfakta och orsaken till undersökningen. Den remiss som finns i anslutning till proven ska förpackas i en plastpåse.
Undersökningens orsak: Export
Prov: Hela fiskar.
Provtal: Kontakta Livsmedelsverket alltid före provet sänds. Den övervakande veterinären tar proven i anslutning till kontrollen på anläggningen. Virusprov tas i första hand på fiskar som är i dåligt skick och som har ett avvikande beteende. Provet kan kompletteras med sedvanliga fiskar med normalt beteende om man inte hittar tillräckligt många fiskar i dåligt skick. Sjuka fiskar ska alltid sändas som hela till Livsmedelsverket. Levande fiskar sänds i en påse med syresatt vatten. Fiskar som sänds döda och organprov ska sändas i cellplastlådor (styroxlådor) med kyltransport, t.ex. med iskross eller kylelement. Provrör med organ ska slutas och skyddas så att de inte kontamineras. Proven får inte djupfrysas. Proven ska vara framme följande dag efter provtagningen, med undantag för prov som sänds till Helsingfors, som ska vara framme inom 48 timmar från provtagningen. Fiskprover.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr).
Undersökningsresultatet färdigt: 2-3 veckor. Viktiga preliminära fynd meddelas genast till den behandlande veterinären.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 20006 / J22106