Ruokaviraston hinnasto

Viruksien osoitus soluviljelmissä (60 kalaa)

Tutkimus- / palvelukokonaisuus:
Eläinten terveys ja hyvinvointi
Eläintautien laboratoriotutkimukset (sis. laboratoriokäsikirjan)
Virologia / virustutkimukset
Kalat ja ravut
Hinta €:
Veroton: 269,50
ALV: 0
Yhteensä: 269,50

Asetustunnus: MMM 161/2021

Tutkimuksen / suoritteen / palvelun sisältö: VHS, IPN, SVC, IHN, Irido, Monta, EHN ja muut ranavirukset, viruseristys, soluviljely
Tutkimuspaikka: Helsinki, Kuopio, Oulu
Yhteyshenkilö: Helsinki: eläinlääkäri Anna Maria Eriksson-Kallio 050 439 2788, toimisto 029 520 4919, Tuija Kantala (virologia) 050 323 6050. Kuopio: eläinlääkäri Satu Viljamaa-Dirks 044 720 1469, toimisto 029 520 4132. Oulu: eläinlääkäri Marjukka Rask 050 477 8646, toimisto 029 520 4181.
Tutkimuslähete: Kalanviljelylaitoksilla tehtävä virustauti- ja BKD-kartoitus. Lähetteestä tulee ilmetä olennaiset taustatiedot ja tutkimuksen syy. Lähete pakataan muovipussiin näytepakkauksen yhteyteen.
Tutkimussyy: Vienti. Valvontatutkimukset lakisääteisten EU-virustautien varalta.
Näyte: Kokonaiset kalat.
Näytteenotto: Ota yhteys Ruokavirastoon aina ennen näytteen lähettämistä. Valvova eläinlääkäri ottaa näytteet laitostarkastuksen yhteydessä. Virusnäytteeksi otetaan ensisijaisesti heikkokuntoisia ja poikkeavasti käyttäytyviä kaloja. Näytettä voidaan täydentää ulkonäöltään tavanomaisilla ja normaalisti käyttäytyvillä kaloilla ellei heikkokuntoisia löydetä tarpeeksi. Sairaat kalat toimitetaan Ruokavirastoon aina kokonaisina. Elävät kalat lähetetään happivesipussissa. Kuolleena lähetettävät kalat ja elinnäytteet toimitetaan styrox-laatikossa kylmäkuljetuksena esim. jäähileessä tai kylmävaraajien kanssa. Elinnäyteputket on suljettava ja suojattava, etteivät ne pääse kontaminoitumaan. Näytteitä ei saa pakastaa. Näytteiden tulee olla perillä seuraavana päivänä näytteenotosta, poikkeuksena Helsinkiin lähetettävät näytteet, joiden tulee olla perillä 48 tunnin sisällä näytteenotosta. Näytteenotto- ja lähetysohjeet kalojen tautitutkimuksiin.
Tekotiheys: Päivittäin (ma-pe).
Tulokset valmiina: 2-3 viikkoa. Merkittävät löydökset ilmoitetaan eläinlääkärille heti.
Tulkinta: Asiantuntija laatii tuloksista lausunnon ja tarvittaessa vastaukseen tulee kommentti.
Huomautuksia: Näytteiden oltava perillä alle 48 h näytteenotosta.
Yksilöivät tunnisteet: 20006 / J22106