Livsmedelsverkets prislista

Undersökning avseende Gyrodactylus salaris (10 fiskar)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Parasitologi/parasitundersökningar
Fiskar och kräftor
Pris, €:
Utan Moms: 55,00
Moms: 0
Totalt: 55,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 2§

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Undersökning avseende Gyrodactylus salaris, direkt mikroskopering
Undersökningsplats Uleåborg, Kuopio, Helsingfors
Kontaktperson: Uleåborg: Veterinär Perttu Koski 040 569 4541 (Kontoret 029 520 4181). Kuopio: Veterinär Satu Viljamaa-Dirks 044 720 1469 (Kontoret 029 520 4132). Helsingfors: Veterinär Anna Maria Eriksson-Kallio 050 439 2788 (Kontoret 029 520 4919).
Undersökningsremiss: Odlad fisk. Av remissen ska framgå väsentliga bakgrundsfakta och orsaken till undersökningen. Den remiss som finns i anslutning till proven ska förpackas i en plastpåse.
Undersökningens orsak: Export
Prov: Levande laxfisk eller prov som tagits genast efter avlivning och lagts i etanol (om liten fisk sänds hela fisken, om större fiskar endast rygg- och bröstfenor).
Provtal: De fiskar som undersöks ska vara antingen levande eller prov som tagits av fiskar som nyligen avlivats ska förvaras i etanol (den slutliga förvaringsvätskan ska innehålla minst 70 % alkohol). Vid fixering av hela fiskar krävs med tanke på undersökningar att man använder minst 96 % alkohol. Anmäl om sändning av levande fiskar görs till det Livsmedelsverkets verksamhetsställe, dit provfiskarna sänds. Fiskprover.
Utföringsintervall: Levande fiskar undersöks på ankomstdagen. Undersökning av prov i etanol inleds på ankomstdagen eller under följande arbetsdag.
Undersökningsresultatet färdigt: 4-6 veckor.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 20005 / J22105