Livsmedelsverkets prislista

Bakteriologisk undersökning (10 fiskar)

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av djursjukdomar (inkl. laboratoriehandboken)
Bakteriologi/bakteriologiska undersökningar
Fiskar och kräftor
Pris, €:
Utan Moms: 88,00
Moms: 0
Totalt: 88,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 2§

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Bakterieodling
Undersökningsplats Uleåborg, Kuopio, Helsingfors
Kontaktperson: Uleåborg: Veterinär Perttu Koski 040 569 4541 (Kontoret 029 520 4181). Kuopio: Veterinär Satu Viljamaa-Dirks 044 720 1469 (Kontoret 029 520 4132). Helsingfors: Veterinär Anna Maria Eriksson-Kallio 050 439 2788 (Kontoret 029 520 4919).
Undersökningsremiss: Odlad fisk. Av remissen ska framgå väsentliga bakgrundsfakta och orsaken till undersökningen. Den remiss som finns i anslutning till proven ska förpackas i en plastpåse.
Undersökningens orsak: Export
Prov: Hela fiskar.
Provtal: Kontakta Livsmedelsverket alltid före provet sänds. Proven ska vara framme följande vardag efter provtagningen. Levande små fiskar sänds i en påse med syresatt vatten. Fiskar som sänds döda ska sändas i cellplastlådor (styrox) med kyltransport, t.ex. med iskross eller kylelement. Det rekommenderas att man inte djupfryser proven. Fiskprover.
Utföringsintervall: Dagligen (må-fr) eller senast följande arbetsdag.
Undersökningsresultatet färdigt: 2 veckor. Mellanresultat kan enligt överenskommelse ges till ägare eller vårdande veterinär.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 20003 / J22103