Livsmedelsverkets prislista

Vattenhalten i fjäderfäkött, 1 - 3 prover

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Handelsnormer
Kontroller av handelsnormerna
Kontroller av handelsnormerna, vattenhalten i fjäderfäkött, 1–3 prover
Pris, €:
Utan Moms: 300,00
Moms: 0
Totalt: 300,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite 5.3.4

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Individuella identifiare: 170008 / J64001