Livsmedelsverkets prislista

Köttbesiktning samt övervakning av slakterier och vilthanteringsanläggningar samt av anläggningar i anslutning till dessa

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Köttbesiktning
Köttbesiktning och övervakning av anläggningar
Pris, €: Se nedan

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 2 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Avgiften bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde.
Individuella identifiare: 170007