Ruokaviraston hinnasto

Lihantarkastus sekä teurastamojen ja riistan käsittelylaitosten sekä niiden yhteydessä olevien laitosten valvonta

Tutkimus- / palvelukokonaisuus:
Elintarviketurvallisuus
Lihantarkastus
Lihantarkastus ja laitosvalvonta
Hinta €: Katso alla

Asetustunnus: MMM 1146/2018 2 §

Tutkimuksen / suoritteen / palvelun sisältö: Maksu määrätään suoritteen omakustannusarvon mukaan.
Yksilöivät tunnisteet: 170007