Livsmedelsverkets prislista

Granskning av anläggningen, per timme

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Köttbesiktning
Godkännande av anläggningen
Pris, €:
Utan Moms: 114,00
Moms: 0
Totalt: 114,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 Liite/Bilaga 1.1.1

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Per timme. Slakterier, små slakterier och vilthanteringsanläggningar samt anläggningar i anslutning till dem.
Individuella identifiare: 170006